เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวภูมิปัญญา หมู่บ้านหนองมะจับ

0
908

นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย เป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวภูมิปัญญา หมู่บ้านหนองมะจับ ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และชาวชุมชน ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่สินค้าและบริการรวมถึงผู้ประกอบการในท้องถิ่น ให้สามารถต่อยอดสินค้าและบริการเข้าสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ชาวชุมชนร่วมพิธีคับคั่ง ณ หมู่บ้านหนองมะจับ ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่