อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ระดับ 1

0
583

“รองหมู” ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ประธานเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ระดับ 1

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ที่อาคารกีฬาเอราวัณ ชั้น 1 มหาวิทยา ลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ มีพิธีเปิด การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ระดับ 1 โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ประธานเปิด

ตามที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับชมรมกีฬาว่ายน้ำ สังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ได้จัด การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ระดับ 1 โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ และเป็นการเพิ่มจำนวนผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ สามารถเพิ่มจำนวนนักกีฬาในระดับท้องถิ่น จังหวัดและภูมิภาค รวมทั้งเป้นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำของจังหวัด

ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงาน ภาคเอกชน สถานศึกษา บุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 51 คนทำการอบรมตั้งแต่วันที่ 14 – 19 กันยายน 2563 ซึ่งใช้ห้องประชุมของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่เป็นสถานที่อบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ จากคณะ วิทยากรของสมาคมกีฬาว่ายน้ำสมัครเล่นแห่งประเทศไทย