ช่วยผู้ประกอบการภาคอุตฯ เชียงใหม่จากพิษโควิด-19

0
153

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จัดงานงาน “New Normal New Network” ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน “New Normal New Network” ซึ่งจัดขึ้นโดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ภายใต้โครงการโอบอุ้มธุรกิจสุขภาพและการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้มีโอกาสในการเจรจาธุรกิจ และเสนอขายสินค้าให้แก่ผู้ที่สนใจในพื้นที่ โดยเน้นสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป กลุ่มสินค้าหัตถกรรมของตกแต่ง นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการในกลุ่มดิจิทัลมาแนะนำซอร์ฟแวร์ต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจนำไปปรับใช้และต่อยอดธุรกิจของตนเองได้อีกด้วย
สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นด้านอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพรองรับพฤติกรมผู้บริโภคยุค New Normal ที่หันมาให้ความใส่ใจสุขภาพของตนเองมากขึ้น เพื่อให้ผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือผู้ว่างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นำความรู้ไปประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว และยังมีการเปิดตัวศูนย์พัฒนาและทดสอบอัตลักษณ์กาแฟอะราบิก้าภาคเหนือ และศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมเครื่องเขินภาคเหนือ เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดบทอดภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่องเขิน และเชื่อมโยงการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนางานหัตถกรมเครื่องเขินของผู้ประกอบการและผู้สนใจในงานหัตถกรรมเครื่องเขิน

รวมทั้งการบรรยายพิเศษถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 และการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูป และหัตถอุตสาหกรรม กับคู่ค้าระดับ Top ของประเทศกว่า 20 ราย เพื่อเชื่อมโยง Supply Chain ธุรกิจระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไป