อดีตแชมป์ 9 สมัย โชว์ฟอร์มเยี่ยม

0
241

“เจ้าสี่” มานพ กันทวัง อดีตแชมป์เทเบิล เทนนิสประเทศไทย 9 สมัยประเภทชายเดี่ยวยังโชว์ฟอร์มเยี่ยมคว้าแชมป์ตบลูกเซลูลอยด์รายการ “ฉงซิน & อบจ.เชียงใหม่ fairplay” ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2563 ที่ชั้น 4 ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จังหวัดเชียงใหม่มีการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ “ฉงซิน & อบจ.เชียงใหม่ fairplay” ครั้งที่ 1 ซึ่งทางโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง วาณิชบำรุงโดยศูนย์ฝึกเทเบิลเทนนิสโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง วาณิชบำรุงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2563 ชิงถ้วยเกียรติยสของนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

โดยการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ “ฉงซิน & อบจ.เชียงใหม่ fairplay” ครั้งที่ 1 ครั้งนี้จัดแข่งขันในประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว 6 รุ่นอายุซึ่งสรุปผลผู้ชนะชายและหญิงแต่ละรุ่นอายุมีดังนี้ รุ่นอาวุโสอายุ 50 ปีขึ้นไปชายชนะเลิศได้แก่นายมานพ กันทวัง อดีตแชมป์เทเบิลเทนนิสชายเดี่ยวประเทศไทย 9 สมัย รองชนะเลิศ Ken Chan อันดับที่ 3 นาย บุญญาฤทธิ์ วาณิชยพงศ์และอันดับที่ 4 นาย วิสิทธิ์ อุตมะ รุ่นทั่วไปชายชนะเลิศนาย เมทนี ตะวัน รองชนะเลิศ นายอังกูร วาณิชยพงศ์ อันดับที่ 3 นายสุรวิชญ์ เนียมทรัพย์และอันดับที่ 4 นายภูริ อุนจะนำ ทั่วไปหญิงชนะเลิศน.ส. กฤติยา ศรีถาวร รองชนะเลิศ น.ส.บุญญาภรณ์ สินธุบุญ อันดับที่ 3 น.ส. ฐิติรัตน์ สมหนุน อันดับที่ 4 น.ส. พิมพ์ดารา บุญยังพงษ์ รุ่น 18 ปีชายชนะเลิศนาย ญาณเมธี วีระสุวรรณ รองชนะเลิศนายกวิน กันนะพันธ์ อันดับที่ 3 นายภูริ อุนจะนำ อันดับที่ 4 นายปภินวิช กิตติรักษ์วรกุล และ 18 ปี หญิงชนะเลิศ น.ส.นันทชพร เกษมศรี รอง ชนะเลิศ น.ส. ดลฤดี ตรีรัตนวารีสิน อันดับที่ 3 น.ส. วรันธร มาเจริญ อันดับที่ 4 น.ส.พิมพ์ดารา บุญยังพงษ์ รุ่น 15 ปีชายชนะเลิศนายปภินวิช กิตติรักษ์ วรกุล รองชนะเลิศ นายภีมถพ ศรีถาวร อันดับที่ 3 นายอัทธเมศร์ วรรัฐเจริญสิน อันดับที่ 4 นายญาณเมธี วีระสุวรรณ และ 15 ปีหญิงชนะเลิศน.ส.นันทชพร เกษมศรี รองชนะเลิศน.ส. วรันธร มาเจริญ อันดับที่ 3 น.ส.พิมพ์ดารา บุญยังพงษ์ อันดับที่ 4 น.ส.นาเดีย โกฮ์ รุ่น 12 ปีชายชนะเลิศด.ช.ภูริภัทร วงค์ขัติย์ รองชนะเลิศ ด.ช. ธีระ มัชชะ อันดับที่ 3 ด.ช.ณัฐพงษ์ ดูสันเทียะ อันดับที่ 4 ด.ช.ณัฐดนัย เตชาติ และ 12 ปีหญิงชนะเลิศด.ญ.จิราภา ชมภูมิ่ง รองชนะเลิศด.ญ. สกุณา วีระสุวรรณ อันดับที่ 3 ด.ญ.ณัจฉรียา มาริ อันดับที่ 4 ด.ญ.วรันธร มาเจริญรุ่น 10 ปีชายชนะเลิศ ด.ช.ณัฐพงษ์ ดูสันเทียะ รองชนะเลิศ ด.ช.ภูมิพัฒน์ วงค์ขัน อันดับที่ 3 ด.ช.สถิตคุณ สุขุมพัฒน์ อันดับที่ 4 ด.ช.สอพล อองคำ และ 10 ปีหญิงชนะเลิศ ด.ญ.จิราภา ชมภูมิ่ง รอง ชนะเลิศ ด.ญ.ณัจฉรียา มาริ อันดับที่ 3 ด.ญ.เมธาวินี ต้องรักชาติ อันดับที่ 4 ด.ญ. ภูริชชญา สุขุมพัฒน์