มทร.ล้านนา จัดการประกวด “RMUTL Bartender Contest 2018”

0
471

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ที่ผ่านมาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประกวด “RMUTL Bartender Contest 2018” โดยมีนักศึกษาในสาขาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 13 ทีม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์เป็นประธานการเปิดงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 56 พรรษา มทร.ล้านนา สำหรับการประกวดฯ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (food and beverage operation) หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และมีทักษะในการผสมเครื่องดื่ม มีเกณฑ์การตัดสินดังนี้ 1.ความสะอาด รักษาเวลาและการประสานในทีม, 2.รสชาติและการตกแต่งแก้ว และ 3.แนวคิดการและการแต่งกาย

โดยทีมนักศึกษาต้องคิดค้นเครื่องดื่มที่มีเอกลักษณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งปีนี้เป็นธีม “วิถีไทย” ใช้วัตถุดิบในประเทศไทยและนำมาร้อยเรียงเป็นที่มาของเครื่องดื่ม สำหรับกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมหม้อฮ่อม ทีมเด็กดอย ซึ่งจะเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยร่วมแข่งขันในรายการอื่น และการแข่งขันทักษะวิชาการด้านศิลปศาสตร์ สาขาผสมเครื่องดื่ม 9 มทร. ในปี 2562 ต่อไป