เปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่ “หมู่บ้านป่าสักงาม”

0
1030

นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่ “หมู่บ้านป่าสักงาม” ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่สินค้าและบริการรวมถึงผู้ประกอบการในท้องถิ่นสู่ตลาดสากล โดยมี นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ชาวชุมชนป่าสักงาม ร่วมพิธี ณ สะพานแขวนเชื่อมใจ แม่กวง-ป่าสักงาม บ้านป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่