แข่งจ้ำบ๊ึดน่าน “เรือสิริสุนทรฯ” แชมป์เรือกลาง

0
218

น่าน ปิดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ บริเวณแม่น้ำน่านสะพานพัฒนาภาคเหนือ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อ เชื่อมความสามัคคีในชุมชน ส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีปิด

สำหรับงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน เป็นประเพณีที่เก่าแก่สืบทอดมาแต่โบราณกาล แสดงถึงวิถีชีวิต ของชาวจังหวัดน่าน ที่ผูกพันกับแม่น้ำน่านมาตั้งแต่ในอดีต โดยเฉพาะเรือแข่งของจังหวัดน่าน มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงาม และแตกต่างจากเรือแข่งของจังหวัดอื่นๆ คือ หัวเรือเป็นรูปพญานาคชูคอสง่า ลำตัวสลักลายสวยงาม อย่างวิจิตรพิสดาร นอกจากแข่งขันเพื่อความสนุกสนาน เชื่อมความสามัคคีในชุมชนแล้ว ยังใช้เป็นกีฬาต้านยาเสพติด สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีตั้งเดิมให้ดำรงไว้สืบไป และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทางหนึ่งด้วย ในปีนี้ ได้มีการรณรงค์ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงานเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา รวมทั้งรณรงค์สวมใส่หน้ากากอนามัย ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ โดยในปีนี้ มีเรือเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 31 ลำ ประกอบด้วยประเภทเรือกลาง จำนวน 11 ลำ ประเภทเรือเล็ก จำนวน 14 ลำ และประเภทเรือเอกลักษณ์น่าน จำนวน 6 ลำ ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้ ประเภทเรือกลาง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือสิริสุนทร พรพระหลักเมืองน่าน โดยมทร.ล้านนาน่าน วัดมิ่งเมือง อ.เมืองน่าน ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ ประเภทเรือเล็ก รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือสาวสวยดวงประภา โดยศูนย์กีฬาตำบลป่าคา อ.ท่าวังผา ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และประเภทเรือเอกลักษณ์น่าน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือเพชรพระธาตุ โดยบ้านหนองเต่า-แช่แห้ง อ.ภูเพียง ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ