ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำภาค เหนือ ครั้งที่ 5/2563

0
185

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำภาคเหนือ ครั้งที่ 5/2563 อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ ห้องประชุม1 วิชาการ ณ โรงเรียนกีฬา จังหวัดนครสวรรค์