“ปชา รัตนพันธ์” นั่งนายก สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว ชม.

0
590

สมาชิกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พร้อมเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ได้ “พล.ต.ต.ปชา รัตนพันธ์” เป็นนายกสมาคมฯ คนใหม่ บริหารงานในวาระ 2 ปี (2563-2565) เจ้าตัวลั่น จะนำองค์กรรับใช้สมาชิก และผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวของเชียงใหม่อย่างเต็มความสามารถ
เมื่อวันที่ผ่านมา ที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายดำรงค์ องอาจ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 พร้อมกับการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ โดยมีสมาชิก 157 คน มาใช้สิทธิ 143 คน ไม่มาใช้สิทธิ 14 คน จากตัวแทนบริษัทธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ มีวาระการประชุมได้แก่ วาระ 1.ประธานกล่าวต้อนรับสมาชิก วาระ 2.ชี้แจงบัญชีรายรับรายจ่ายและงบดุล ปีบริหาร 2562-2563 วาระ 3. แถลงผลงานการบริหารสมาคมฯ ในรอบปีบริหาร วาระ 4.เลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ปีบริหาร 2563-2564

สำหรับการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ มีผู้สมัครเข้าแข่งขัน 2 คน คือหมายเลข 1.พล.ต.ต.ปชา รัตนพันธ์ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 หลังเกษียณอายุราชการได้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มีตำแหน่งเป็นอุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ มา 1 สมัยแล้ว หมายเลข 2 นายภูณัช ธนาเหล่าพานิช อดีตนายกสมาคมโรงแรมไทย ภาคเหนือ
ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า พล.ต.ต.ปชา รัตนพันธ์ ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้คะแนน 86 เสียง และนายภูณัช ธนาเหล่าพานิช ได้ 56 เสียง มีบัตรเสีย 1 ใบ หลังจากเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง มีผู้เข้าแสดงความยินดีกับ พล.ต.ต.ปชา รัตนพันธ์ จำนวนมาก เช่นเดียวกับนายดำรงค์ องอาจ อดีตนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และนายภูณัช ธนาเหล่าพานิช ผู้สมัครฯ หมายเลข 2 ได้มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่ พล.ต.ต.ปชา รัตนพันธ์ ก่อนจะจับมือกันอันเป็นการแสดงถึงมิตรภาพอันดีของสมาคมฯ โดยว่าที่นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่ ได้ประกาศว่าจะนำองค์กรรับใช้สมาชิก และผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเต็มความสามารถ

ทั้งนี้ภายหลังจากชนะการเลือกตั้ง พล.ต.ต.ปชา รัตนพันธ์ ยังได้โพสต์ข้อความแสดงความขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน และภาคส่วนต่างๆ ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียว่า “ผมต้องขอขอบคุณสมาชิกส่วนใหญ่ที่ลงคะแนนสนับสนุนผมจนได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ คนที่ 16 ตำแหน่งนี้มีเกียรติและยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตผมอีกครั้งหนึ่ง ผมจะรักษาเกียรตินี้ให้ดีที่สุดและจะทุ่มเททำงานเพื่อชื่อเสียง สทช. เพื่อมวลหมู่สมาชิกและเพื่อการท่องเที่ยวเชียงใหม่ให้สมกับกับคะแนนเสียงที่ผมได้รับในครั้งนี้ ท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณท่านอื่นๆ แม้มิได้มีสิทธิลงคะแนนแต่ก็เป็นกำลังใจและสนับสนุนผมด้านอื่นๆ…จากใจจริง พล.ต.ต.ปชา รัตนพันธ์