บิ๊กตู่ ขึ้นเหนือแก้ไฟป่า

0
131

เมื่อวันที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการมอบโนบายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่โรงแรมเดอะริเวอร์รี บาย กะตะธานี อ.เมือง จ.เชียงราย ก่อนเดินทางไปยังเทศบาล ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อชมนิทรรศการและการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน พร้อมกับพบปะประชาชนในพื้นที่ ต.แม่ยาว เนื่องจากเป็นหนึ่งในพื้นที่ซึ่งเกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่าบ่อยครั้ง โดย พล.อ.ประยุทธ์ ได้รับฟังบรรยายสรุปจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนเครือข่ายเยาวชนจิตอาสา เกี่ยวกับโครงการฟื้นฟูต้นน้ำ “ฝายตามแนวพระราชดำริ” ซึ่งนำร่องร่วมกับประชาชนในพื้นที่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยอินทรีย์ อ.เมืองเชียงราย และจะนำไปกระจายไปทุกอำเภอใน จ.เชียงราย เพื่อให้มีการฟื้นฟูต้นน้ำ และป้องกันไฟป่าอย่างได้ผล

สำหรับปัญหาหมอกควันไฟป่าในภาคเหนือเกิดขึ้นในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน คือ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน และตาก โดยเฉพาะ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย มีค่าเฉลี่ยเกินมาตรฐานนานถึง 112 วัน ขณะที่จุดความร้อนสะสมในช่วงเดียวกันพบว่ามีจำนวนกว่า 88,000 จุด และมีหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้แจ้งให้ทุกฝ่ายแก้ปัญหาในภาพรวมทั้งเรื่องการใช้ทรัพยากร เทคโนโลยี การบังคับใช้กฎหมาย การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้บูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและกำหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างถาวร