จังหวัดแจงข่าวมั่ว ติดโควิดตาย บ.อรุโณทัย

0
134

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แจงกรณีข่าวลือพบผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในพื้นที่บ้านอรุโณทัย อำเภอเชียงดาว ไม่เป็นความจริง พร้อมเผยที่ผ่านมาจังหวัดดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคมาอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่

จากกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลทางสื่อโซเชียลมีเดีย ถึงกรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเสียชีวิต ในพื้นที่บ้านอรุโณทัย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ชี้แจงว่า กรณีข่าวที่เกิดขึ้นทางจังหวัดได้ทำการประสานกับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตรวจสอบแหล่งข่าวที่เผยแพร่แล้วว่า พบว่าไม่เป็นความจริง พร้อมทั้งให้ดำเนินการตรวจสอบแหล่งข่าวต่างๆ ที่เผยแพร่ และดำเนินการปราบปราม เนื่องจากสร้างความเดือดร้อน และทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วย
ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการคัดกรอง การดูแล และรักษาความปลอดภัย พร้อมกับประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำเนินการทำการป้องกัน ทั้ง อ.ส.ม. ในพื้นที่ทั้ง 25 อำเภอ หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานปกครองในพื้นที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จนถึงนายอำเภอประสานงานร่วมกัน และจัดการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพและมาตรฐานการป้องกันที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ดังนั้นจึงไม่อยากให้ ข่าวลือต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาสร้างความไม่สบายใจ สร้างความตื่นตระหนก และสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลทางโซเชียลที่ไม่เป็นความจริง อาจเป็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 โดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ