บสย. เคียงข้างSMEsเปิด สำนักงานเขตแห่งใหม่

0
175

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) คณะกรรมการ บสย. ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป และ ผู้บริหาร บสย. ร่วมพิธีเปิด บสย. สำนักงานเขตนครหลวง แห่งใหม่ รองรับความต้องการผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเข้าถึงแหล่งทุน และการค้ำประกันสินเชื่อ ณ ที่ทำการสำนักงาน เลขที่ 2922/53 ชั้น 1 อาคารชาญอิสรระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 บสย. สำนักงานเขตนครหลวง รับผิดชอบและให้บริการลูกค้าครอบคลุมจังหวัดกรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ปทุมธานี, นครปฐม เปิดบริการตั้งแต่วัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30

โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการค้ำประกันสินเชื่อ พร้อมให้คำปรึกษาการเข้าถึงแหล่งทุน แก่ผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพอิสระ พ่อค้า-แม่ค้า แผงลอย ผู้ประกอบการSMEs กลุ่ม Start-up นวัตกรรม ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มที่ต้องการขยายธุรกิจ หรือต้องการเงินทุนหมุนเวียน เพื่อประกอบธุรกิจ แต่ยังไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อหรือกู้ได้ เตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อ การจัดการหนี้ การเดินบัญชีเพื่อการขอสินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ สอบถามเพิ่มเติมที่ 0-2308-2151-2 Mobile 08-1889-2235,09-3134-227 โทรสาร 0-2308-2152