ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ ติดตามโครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

0
1030

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ ติดตามโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 และกิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย ตอนอำเภอดอยสะเก็ด – ตำบลป่าเมียง ตอน 2 ซึ่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำว่า ในช่วงที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุน้ำหลากทำให้สะพานขาดบ่อยครั้ง จนไม่สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก ซึ่งผลจากการตรวจสอบ พบว่า ถึงแม้จะเกิดเหตุน้ำหลากจนทำให้มีปัญหาสะพานขาดอยู่บ่อยครั้ง แต่การดำเนินการก่อสร้างสะพานดังกล่าวยังคงถือว่าอยู่ภายในระยะเวลาดำเนินการตามกำหนด

โดยขณะนี้ผู้รับผิดชอบโครงการได้ทำการติดตั้งสะพานเหล็กแยกออกมาจากส่วนที่กำลังก่อสร้างสะพานหลัก เพื่อให้รถสามารถสัญจรข้ามแม่น้ำได้ในเบื้องต้น และกำลังเร่งก่อสร้างสะพานหลักให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยมีการใช้ท่อซีเมนต์แบบสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่มาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานของสะพานและให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก แทนการก่อสร้างสะพานแบบเดิมที่ใช้ท่อซีเมนต์แบบวงกลมแล้วใช้ดินกลบทับ ทำให้การก่อสร้างโดยการออกแบบใหม่นี้มีความแข็งแรง คงทนถาวรกว่าเดิม ทั้งนี้ คาดว่าในส่วนของสะพานหลักนี้จะสามารถดำเนินการก่อสร้าง แล้วเปิดให้รถสัญจรไปมาได้ก่อนในเบื้องต้นภายในอีก 1 เดือนข้างหน้านี้ และจะดำเนินการก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ พร้อมกับมีการสำรวจและปรับปรุงสะพานตามจุดที่สำคัญอื่นๆ ของโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดได้ตามกำหนดภายในเดือนเมษายน 2564 ซึ่งจะทำให้ประชาชนที่สัญจรไปมาบนเส้นทางนี้เป็นประจำได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น

จากนั้นได้เดินทางไปตรวจการดำเนินโครงการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพดิน กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง ระยะที่ 1 ความยาว 200 เมตร ที่ บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน หมู่ที่ 7 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้งบประมาณกว่า 12 ล้านบาท เพื่อพิจารณาถึงคุณประโยชน์กับความคุ้มค้าของงบประมาณที่ได้ลงทุนไป เนื่องจากขณะนี้มีการร้องของบประมาณเพิ่มเติมจากชาวบ้าน เพื่อต้องการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในระยะที่ 2 ต่อไปอีก 130 เมตร เพื่อช่วยป้องกันการกัดเซาะตลิ่งในช่วงคุ้งน้ำที่ต่อมาจากระยะแรก โดยการเสนอของบประมาณในครั้งนี้เป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งทางคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ จะได้มีการร่วมกันพิจารณาหารือกันต่อไป