พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑

0
417

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑

โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ และข้าราชการฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีในครั้งนี้

พร้อมทั้งได้ทำการนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ และประกอบพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการของฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑ ที่ล่วงลับไปแล้ว ณ ฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑