พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผู้บังคับฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑

0
319

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑ จัดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผู้บังคับฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑

โดย นาวาอากาศโท ณัฐพล โหตรภวานนท์ ผู้บังคับฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑ (ท่านเดิม) ได้ทำการส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา ให้แก่ นาวาอากาศโท ปกป้อง สุระกุล ผู้บังคับฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑ (ท่านใหม่)

ทำการรับมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา ณ บริเวณโรงเก็บและลานจอดเครื่องบิน ฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑