รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนำคณะขึ้นเหนือเพื่อศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมืองสร้างสรรค์ที่จังหวัดเชียงใหม่

0
300

วันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนำคณะขึ้นเหนือเพื่อศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมืองสร้างสรรค์ที่จังหวัดเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปพื้นบ้าน

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมชั่น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมืองสร้างสรรค์จากจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งนำทีมโดยคุณวันเพ็ญ มังศรี รองผวจ.เพชรบุรี คุณอารี โชติวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี คุณกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี คุณจตุจักร เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี คุณชมพู มฤศโชติ ผอ.ททท.สำนักงานเพชรบุรี คุณรัฐกร ทองเทพ ผอ.กลุ่ม
สนง.พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี คุณวสันต์ กิตติกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตกและประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง

เข้าพบนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกอบจ.เชียงใหม่พร้อมกันนี้นายก อบจ.เชียงใหม่ได้มอบหมายให้นายอดิศร กำเนิดสิริ รองนายก อบจ.เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับพร้อม มอบหมายให้คุณ วรรณศรี ปัญญาประชุม ผอ.กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและรศ.ดร.วรลัญจก์ บุญยสุรัตน์ ผอ.สถาบัน วิจัยสังคม มช. เป็นวิทยากรให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการแนวทางการขับเคลื่อนเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมและศิลปะพื้นบ้านของ UNESCO

โดยทางจังหวัดเพชรบุรีจะได้จัดเตรียมยื่นเรื่องร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO พร้อมกันนี้จังหวัดเพชรบุรีได้จัดทำโครงการพ้ฒนาศักยภาพของจังหวัดเพชรบุรีในการผลักดันสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ประจำปี 2563 ต่อไป