การ์ดอย่าตก

0
184

การ์อย่าตก…………..เจ้าหน้าที่กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สคร.1 เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค ออกตรวจป้าย billboard digital 11จุด ตามแยก ห้างสรรพสินค้า และจุดที่ประชาชนสนใจทั่วเมืองเชียงใหม่ เพื่อสร้างกระแสให้คนเหนือสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19 ตามวิถี New Normal