พิธีปิด การแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล จ.แม่ฮ่องสอน

0
750

วันที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. พิธีปิด การแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศ ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

โดยมีนายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานปิดการแข่งขัน และนายวัชชิระ หาอุปละ วิศวกรบริหารระบบจราจรทางอากาศ (ภูมิภาค) เป็นผู้กล่าวรายงาน

ผลการแข่งขัน

ทีมชาย

ชนะเลิศ :โรงเรียนบ้านอุมดาใต้
รองชนะเลิศอันดับ 1 :โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง
รองชนะเลิศอันดับ 2 :โรงเรียนบ้านเมืองแปง
รองชนะเลิศอันดับ 3 :โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่

ทีมหญิง
ชนะเลิศ :โรงเรียนบ้านช่างหม้อ
รองชนะเลิศอันดับ 1 :โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก
รองชนะเลิศอันดับ 2 :โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน
รองชนะเลิศอันดับ 3 :โรงเรียนเทศบาล 3