การท่าอากาศยานเชียงใหม่ ทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดช่างทอง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

0
425

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายมนตรี มงคลดาว รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่จัดขึ้น ณ วัดช่างทอง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีนายกฤษฎา พุกะทรัพย์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายสนับสนุนธุรกิจ) นายอัครพันธ์ ทองสลวย ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ ผู้แทนส่วนราชการ ผู้ประกอบการ ผู้แทนสายการบิน และประชาชนในชุมชนวัดช่างทอง ร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

ทั้งนี้การทำบุญทอดกฐินสามัคคี เป็นกิจกรรมที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งนอกจากจะเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนชาวไทยแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้มีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการ สายการบิน และชุมชนที่อยู่รอบท่าอากาศยาน อันแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกัน