เปตองมหากุศล ถ้วย“สมเด็จย่า” เปิดสนาม 17 ต.ค.นี้

0
327

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมแข่งขันทอยลูกบูลมหากุศล ชิงถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” และ “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” เปิดสนามดวลลูกบูลเสาร์ที่ 17 คุลาคม 2563 นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.แจ้งว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดการแข่งขันเปตองมหากุศล กองทุนหมอเจ้าฟ้า 2563 ครั้งที่ 32 ขึ้น ระหว่างวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2563 ที่สนามเปตอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” และ “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” และหารายได้สมทบ “กองทุนหมอเจ้าฟ้า” ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์รวมทั้งเป็นทุนสนับสนุนให้อาจารย์แพทย์ได้ไปศึกษา / ฝึกอบรม / ดูงานต่างประเทศและเป็นทุน อุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 7 คณะ โดยจัดแข่งขันประเภททีม วี.ไอ.พี 2 คน (อายุ 40 ปีขึ้นไป) ค่าสมัครทีมละ 1,500 บาท ประเภททีมชาย 3 คน ค่าสมัครทีมละ 500 บาท และประเภททีมหญิง 2 คนค่าสมัครทีมละ 300 บาท ทีมที่จะร่วมแข่งขันสามารถยื่นใบสมัครได้ที่งานประชาสัมพันธ์ โทร.053 – 935672 งานคลังคณะแพทยศาสตร์ มช. โทร.053-935258 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ก่อนเริ่มทำการแข่งขันฯ รางวัลการแข่งขันชนะเลิศทีมชายได้รับถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี” ใบจริงไปครอง 1 ปี ถ้วยจำลอง 1 ใบเงินบำรุงทีม 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก รองชนะเลิศรับถ้วยรางวัลเงินบำรุงทีม 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก อันดับ 3 รับถ้วยรางวัลเงินบำรุงทีม 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก อันดับ 4 รับเงินบำรุงทีม 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึกและอันดับ 5-8 ได้รับเงินบำรุงทีมๆ ละ 1,000 บาท ชนะเลิศทีมหญิง ได้รับถ้วยพระราช ทาน “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ใบจริงไปครอง 1 ปี ถ้วยจำลอง 1 ใบ เงินบำรุงทีม 7,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก รองชนะเลิศรับถ้วยรางวัลเงินบำรุงทีม 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก อันดับ 3 รับถ้วยรางวัลเงินบำรุงทีม 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก อันดับ 4 รับเงินบำรุงทีม 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึกและอันดับ 5-8 ได้รับเงินบำรุงทีมๆ ละ 1,000 บาท ชนะเลิศทีม วี.ไอ.พี ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก รองชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก อันดับ 3 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก และอันดับ 4 ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึก