รับมอบ

0
150

รับมอบ………..นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านรับมอบเงินรายได้จำนวน 235,000 บาท จากการจัดโครงการเดินวิ่งขึ้นดอยคืนผืนป่าน่านฟ้าใสเพื่อนำเงินไปซื้อเครื่องมือการแพทย์ที่มีความจำเป็นและขาดแคลนมอบให้กับทางโรงพยาบาลสองแคว ที่โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษก อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน