ชม.พร้อมรับ กก. กกท..สำรวจสนาม กีฬา ยช. ครั้งที่ 38

0
214

เชียงใหม่ประชุมเตรียมรับกรรมการสำรวจสนามจาก กกท. มาสำรวจความพร้อมของเชียงใหม่ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 5 ลุ้นโค้งสุดท้าย กกท.ตัดสินใจเลือกจังหวัดใดเป็นเจ้าภาพ

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 63 ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 คณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 5 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 5 ได้ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพ สำรวจความพร้อมจังหวัดเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 5 โดยมี ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายนภดล เกิ้งบุรี ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 ผ.ศ.ชัยพร แก้ววิวัฒน์ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่

นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการในแต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้การประชุมในวันนี้ สืบเนื่องมาจากการที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 5 และได้นำเสนอความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ต่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 63 ที่ การกีฬาแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร แข่งขันกับอีก 3 จังหวัดคือ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และราชบุรี ซึ่งขั้นตอนการพิจารณาต่อไปก็คือการที่มาสำรวจความพร้อมจังหวัดเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจากสถานที่จริงของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพฯ ก่อนตัดสินใจว่าจะเลือกจังหวัดใดให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 5

นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทางคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพฯ มีกำหนดเดินทางมาสำรวจความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 18-19 ต.ค. 63 นี้ โดยจะมีการสำรวจความพร้อมด้านที่พัก ได้แก่โรงแรมและหมู่บ้านนักกีฬา และสำรวจความพร้อมด้านสนามแข่งขัน ได้แก่ สนามที่ใช้ในพิธีเปิด – ปิด สระว่ายน้ำ โรงยิมเนเซียม ฯลฯ ทั้งนี้ในที่ประชุมได้จัดเตรียมพิธีการต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพฯ และเตรียมให้คณะกรรมการได้ไปดูความพร้อมของสนามแข่งขันของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และจะมีการประชุมนำเสนอความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ครั้งสุดท้ายวันที่ 19 ต.ค. 36 ที่ห้องประชุม นำบุญจิตต์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พร้อมกับการที่จะนำเสนอไฮไลท์สำคัญของเชียงใหม่ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 5 เพิ่มเติม จากการนำเสนอที่กรุงเทพมหานคร ทั้งในเรื่องของที่พักนักกีฬาที่จะใช้โรงแรมที่ทันสมัยเป็นที่พัก การเปิดใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจาก ทีโอที ในทุกสนามแข่งขัน และกิจกรรมเสริมระหว่างการแข่งขันเพื่อให้มีผู้ชมมาชมการแข่งขันกีฬามากที่สุด รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้กับนักกีฬาเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน ซึ่งคาดว่าจะสร้างความมั่นใจให้กับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพฯ และเลือกให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 5 ในปี พ.ศ. 2566