การแข่งขันเปตองมหากุศลกอง ทุนหมอเจ้าฟ้า ครั้งที่ 32 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” และ”สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”

0
298

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 63 ที่สนามเปตอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานโยนลูกเปตองเปิดการแข่งขันเปตองมหากุศลกองทุนหมอเจ้าฟ้า ครั้งที่ 32 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” และ”สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”

งินรายได้สมทบกองทุนหมอเจ้าฟ้า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.พญ.อัมพิกา มังคละพฤกษ์ กรรมการและเลขานุการกองทุนหมอเจ้าฟ้า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน

ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนคร เชียงใหม่จุดธูปเทียนถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก” โดยมีทีมนักกีฬาเปตองทั้งภาครัฐ และเอกชน จากทั่วประเทศ จำนวน 257 ทีม เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่

ประเภททีม VIP จำนวน 16 ทีม ประเภททีมชาย 3 คนจำนวน 153 ทีมและประเภททีมหญิงจำนวน 68 ทีม ซึ่งการแข่งขัน จัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2562 ณ สนามเปตอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่