วิทยุการบินฯ เป็นเจ้าภาพการประชุม MK-ATMEM/1 และ MK-ATMCG/

0
451

วิทยุการบินฯ เป็นเจ้าภาพการประชุม MK-ATMEM/1 และ MK-ATMCG/7 ระหว่าง 18-21 กันยายน 2561 ณ โรงแรม Le Meridian จังหวัดเชียงใหม่

นายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม the First Mekong Air Traffic Management Executive Meeting (MK-ATMEM/1) และการประชุม the Seventh Mekong Air Traffic Management Coordination Group Meeting (MK-ATMCG/7) ระหว่าง 18-21 กันยายน 2561 ณ โรงแรม Le Meridian จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ วิทยุการบินฯ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีประเทศสมาชิก Mekong เข้าร่วมประชุมจำนวน 60 คน ประกอบด้วย ไทย พม่า กัมพูชา ลาว เวียดนาม และจีน โดยจะหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบริหารจราจรทางอากาศให้เกิดประสิทธิภาพเชื่อมต่อน่านฟ้าแบบไร้รอยต่อ รวมถึงหารือเกี่ยวกับการสร้างสนามบินแห่งใหม่ การหาข้อตกลงร่วมกันในการปรับโครงสร้างเส้นทางบินเพื่อสภาพคล่องของการจราจรทางอากาศในน่านฟ้าภูมิภาคเอเชียตะวันออก -เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อให้มีการประสานความร่วมมือที่ดีระหว่างหน่วยงานเกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานด้าน Air Traffic Management อย่างมีประสิทธิภาพ