คณาจารย์และนศ.ธุรกิจค้าปลีกฯ มทร.ล้านนา กว่า 200 ชีวิต ร่วมปลูกป่า ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.9

0
628


ดร.ธนศักดิ์ ตันตินาคม หัวหน้าหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณาจารย์และนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ กว่า 200 คน ร่วมปลูกป่า ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โดยกิจกรรมดังกล่าว หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” (15 กันยายน) อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝั่งให้นักศึกษาตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และยังเป็นสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง โดยได้รับความอนุเคราะห์ต้นไม้จากศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, นายสุรเชษฐ์ คำมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านสันลมจอย และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย