น้อมรำลึก

0
144

น้อมรำลึก…………..ประชา มนตรีสถิตกุล ผู้ใหญ่บ้านบ้านแอโก๋-แสนคำลือ ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน นำชาวไทยภูเขาเผ่าลาหู่แดง อ.ปางมะผ้า ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ณ บ้านแอโก๋-แสนคำลือ เมื่อวันที่ผ่านมา