อลังการงานท่องเที่ยวฯ

0
161

อลังการงานท่องเที่ยวฯ…………….วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดย สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม Proud of Tourism & Hotel Management การประกวด Miss Proud of Tourism and Hotel Management และการประกวด Miss Tourism International ซึ่งสาขางานการท่องเที่ยวและโรงแรมฯ จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้นักศึกษาแสดงทักษะความสามารถในการแสดงออกและส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรม ให้ได้รับการอนุรักษ์ส่งเสริม พัฒนาควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานคึกคัก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่