พิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร

0
314

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับ การกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารชั้นประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับการแต่งตั้งและเลื่อนยศที่สูงขึ้น

โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑, เสนาธิการกองบิน๔๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑

ในการนี้ มีผู้ได้รับการเลื่อนฐานะจากนายทหารชั้นประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๑๖ คน โดยเลื่อนยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี จำนวน ๑๕ คน และเลื่อนยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรีหญิง จำนวน ๑ คน