โขกู้โส่ สะพานเชื่อมสวรรค์

0
447

อำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน เชิญชวนนักท่องเที่ยว ไปเที่ยวชม “โขกู้โส่” สะพานบุญเชื่อมสวรรค์ ที่บ้านแพมบก โดยเฉพาะห้วงปลายฝนต้นหนาว บรรยากาศดีสุดๆ ทั้งสายหมอกฝนปนหมอกหนาว และเมื่อเข้าหน้าหนาวรวงข้าวสีทองจะเหลืองอร่ามเต็มสองฟากฝั่งสะพานบุญ

นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ช่วงนี้เข้าใกล้สู่ห้วงปลายฝนต้นหนาว จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว เดินทางมาเที่ยวชม โขกู้โส่ หรือสะพานบุญ ที่บ้านแพมบก ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

“โขกู้โส่” เป็นภาษาไทยใหญ่ แปลว่า สะพานบุญ (โข แปลว่า สะพาน กู้โส่ แปลว่า บุญ) สะพานโขกู้โส่เป็นสะพานไม้ไผ่สานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย โดยมีความยาวถึง 815 เมตร ซึ่งสะพานโขกู้โส่เป็นสะพานบุญที่สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอปาย โดยสร้างสะพานจากบ้านแพมบกไปยังสำนักสงฆ์ห้วยคายคีรี ที่อยู่ในดงป่าไม้เขียวขจีสงบและร่มเย็น เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับพระสงฆ์ในการเดินทางจากสำนักสงฆ์ห้วยคายคีรีมาบิณฑบาตยังบ้านแพมบก และชาวบ้านแพมบกเดินทางไปทำบุญเข้าวัดปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์ห้วยคายคีรี และสะพานโขกู้โส่ ยังเปรียบเสมือนดั่งเป็นสะพานเชื่อมสวรรค์ เชื่อมชาวอำเภอปายให้เข้าถึงพระพุทธศาสนาและธรรมชาติที่สวยงาม

การมาเที่ยวสะพานบุญโขกู้โส่ นักท่องเที่ยวสามารถขับรถเข้ามาจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095 (แม่มาลัย-แม่ฮ่องสอน) ก่อนถึงตัวอำเภอปาย ประมาณ 10 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 3 กม.ก็จะเจอกับหมู่บ้านแพมบก และจะมองเห็นสะพานบุญดังกล่าว ซึ่งอยู่ติดถนนในหมู่บ้านอย่างชัดเจน สำหรับสะพานบุญที่บ้านแพมบก จะดูสวยที่สุดในห้วงข้าวในนาเริ่มสุกออกรวงเป็นสีเหลืองเต็มสองฟากฝั่งของสะพาน แต่ปัจจุบันก็จะสวยไปอีกรูปแบหนึ่ง เมื่อมีสายหมอกลอยปกคลุมพื้นที่หมู่บ้านและสะพานดังกล่าว ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ปัจจุบัน โขกู้โส่ ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยม เดินทางไปเที่ยวเพื่อชมสะพานบุญ และสัมผัสกับวิถีชีวิต ของชาวไทยใหญ่บ้านแพมบก ที่ยังคงเอกลักษณ์และยึดมั่นในประเพณีวัฒนธรรมชาวไทยใหญ่อย่างเหนียวแน่น