ดันท่องเที่ยว มส.-ลอยก่อ รัฐคะยา

0
347

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดแนวคิดใหม่ดันท่องเที่ยวให้รุ่งด้วยการสรรหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ มาทดแทนของเดิม และอนาคตเตรียมดันการท่องเที่ยว 2 ประเทศระหว่าง แม่ฮ่องสอนกับเมืองลอยก่อ รัฐคะยา สหภาพเมียนมา หวังดึงนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น พร้อมเตรียมเสนอให้เพิ่มเที่ยวบินให้มากกว่าเดิม
เมื่อวันก่อน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อ ที่สวนหมอกคำรีสอร์ท อ.เมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรม เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2561 และการดำเนินงานในปี งบประมาณ 2562 อีกทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการกับสื่อมวลชน

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่ากิจกรรมผู้ว่าฯ พบสื่อจัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 เดือน ที่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน และ อ.แม่สะเรียง เพื่อพบปะสื่อมวลชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการสู่สาธารณะชน พร้อมกันนี้ขอให้สื่อมวลชนช่วยกันประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ขอให้ช่วยกันค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ และสนับสนุนให้เพิ่มเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพมาแม่ฮ่องสอนมากขึ้น ซึ่งเดิมมีสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบินคือวันพุธ ศุกร์ อาทิตย์ และในเดือนตุลาคมจะเพิ่มเที่ยวบินในวันจันทร์อีกหนึ่งวัน เพื่อให้การเดินทางสะดวกสบายยิ่งขึ้น นอกจากนั้นจะมีการเร่งรัดการปรับปรุงถนนห้วยต้นนุ่นให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อการเดินทางระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเมืองลอยก่อ รัฐคะยา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระบุว่า การท่องเที่ยวของแม่ฮ่องสอน เริ่มตกต่ำลงเนื่องจากไม่มีการเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ยกตัวอย่างเช่นการท่องเที่ยวในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ถ้านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยว ทุกคนจะคิดถึงแหล่งท่องเที่ยวปางอุ๋ง บ้านรักไทย และภูโคลนคันทรีคลับ ที่มีการพอกหน้าหน้าโคลน ส่วนแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ถือเป็นของแถมก่อนขึ้นเครื่องบินกลับ ได้แก่วัดพระธาตุดอยกองมู หรือวัดจองคำ จองกลาง ส่วนกะเหรี่ยงคอยาว จุดขายที่เคยโด่งดัง เริ่มซาลงแล้ว ดังนั้นนักธุรกิจการท่องเที่ยวรวมทั้งภาครัฐ จะต้องมาจับมือกันพยายามหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ขึ้นมารองรับและโปรโมทอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนเมืองปายนั้น เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อและติดอันดับไปทั่วโลก โดยนักธุรกิจการท่องเที่ยวรวมไปถึงภาครัฐในพื้นที่ มีการจับมือสร้างกิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องทำให้การท่องเที่ยวเมืองปายคึกคักเป็นพิเศษ

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต การท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ควรจะมีการเปิดการท่องเที่ยวไปสู่เมียนมา ที่เมืองลอยก่อ รัฐคะยา สหภาพเมียนมา ซึ่งยังเป็นเมืองที่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชนเผ่าที่น่าสนใจมากนั้น ดังนั้น ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องพยายามผลักดันให้มีการเปิดการท่องเที่ยวระหว่าง 2 ประเทศให้จงได้ เพื่อการท่องเที่ยวจะได้เจริญมากขึ้นกว่าเดิมและทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดดีขึ้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต่อไปว่า สำหรับความคิดเห็นส่วนตัว เรื่องเส้นทางไปช่องทางบ้านห้วยต้นนุ่นที่เป็นปัญหาคืออยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนั้น เกิดการการกำหนดแนวเขตของเจ้าหน้าที่รัฐ ไปทันพื้นที่และเส้นทางเดิมของราษฎรที่อาศัยมาก่อนหน้าการออกประกาศกำหนดแนวเขต ซึ่งเรื่องดังกล่าว หากมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและกำหนดยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศไว้ล่วงหน้าแล้ว จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้น ซึ่งปัจจุบัน ปัญหาการพัฒนาความเจริญด้านสาธารณูปโภคในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งร้อยละ 90 อยู่ในเขตป่า ทำให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาเพื่อการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวต้องหยุดชะงักไปอย่างน่าเสียดาย