นักตบลูกยางโรงเรียนบ้านจุนชาย – หญิงระเบิดฟอร์มเบิ้ลแชมป์ตบลูกยาง”วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล”

0
698

นักตบลูกยางโรงเรียนบ้านจุนชาย – หญิงระเบิดฟอร์มเบิ้ลแชมป์ตบลูกยาง” วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล”คว้าแชมป์เมืองชายกว๊านมาร่วมตบในรอบศูนย์ควบคุมการบินที่เชียงใหม่ ที่ อาคารศูนย์กีฬาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 มีการแข่งขันวิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอลยุวชนชาย – หญิงอายุไม่เกิน 12 ปีชิงถ้วยพระราชทาน”สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดพะเยาเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโดยมีนางสาวทัศนีย์ ศรีไสว  ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา และนายพงษ์ชัย มูลรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ร่วมเป็นประธานมอบรางวัลและกล่าวปิดการแข่งขัน

โดยมีนายวิชชา เงินพลับพลา ผู้จัดการงานวิศวกรรมภูมิภาคศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่กล่าวรายงานซึ่งสรุปผลแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศมีดังนี้

ประเภททีมชาย ชนะเลิศได้แก่ทีมโรงเรียนชุมชนบ้านจุนที่ตบเอาชนะทีม โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงไป 2-0 เซทได้รับเงินรางวัล 7,500 บาท พร้อมโล่รางวัล เหรียญรางวัล เกียรติบัตรและอุปกรณ์กีฬา ส่วนทีมแพ้ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล เกียรติบัตรและอุปกรณ์กีฬา อันดับที่ 3 ได้แก่ ทีมโรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล เกียรติบัตรและอุปกรณ์กีฬา และอันดับ 4 โรงเรียนบ้านแม่ใจได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรและอุปกรณ์กีฬา

ประเภททีมหญิง ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนบ้านจุนที่ตบเอาชนะทีมโรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ไป 2-0 เซท ได้รับเงินรางวัล 7,500 บาท พร้อมโล่รางวัล เหรียญรางวัลเกียรติบัตรและอุปกรณ์กีฬา ส่วนทีมแพ้ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลเกียรติบัตรและอุปกรณ์กีฬา อันดับที่ 3  ได้แก่ ทีมโรงเรียนบ้านภูเงินได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล เกียรติบัตรและอุปกรณ์กีฬา และอันดับที่ 4 ได้แก่ ทีมโรงเรียนบ้านแม่การับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรและอุปกรณ์กีฬา