เครื่องช่วยฝึก

0
124

เครื่องช่วยฝึก…….กรมนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดย ผกท.วิเชฐ สินธุชัย , ผกท.ศักรินทร์ บรรจงสิริสิทธิ์ และนศท.ทนงศักดิ์ ตามี่ นำเสนอการพัฒนาเครื่องช่วยฝึกเครื่องยิงลูกระเบิด ค.60 และ ค.81 (จำลอง) ในการตรวจศูนย์ฝึกแข็งขันสถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน โดยคณะกรรมการจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ซึ่งเครื่องฝึกดังกล่าวจะนำไปให้นักศึกษาวิชาทหาร ได้ใช้ฝึกต่อไป