เที่ยวเมืองเชียงของ

0
144

เที่ยวเมืองเชียงของ………..อุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดนัดผ้าทอไทลื้อ หาดบ้าย-หาดทรายทอง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงของ ที่ศูนย์แสดงสินค้าไทลื้อ บ้านหาดบ้าย – หาดทรายทอง ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยมีส่วนราชการ องค์กรภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว และประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก