ให้ความรู้ผู้ประกันตน

0
367

ให้ความรู้ผู้ประกันตน……ลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฯดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี 2563 โดยนำวิทยากร สปส.เชียงใหม่บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับงานประกันสังคมแก่ผูสนใจ ณ มหาวิทยาลัยพายัพ มีอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก