OTOP นวัตวิถี สุดยอดของดี วิถีเมืองแพร่

0
1355


วันที่ 20 กันยายน 2561 ได้รับเกียรติจากนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน OTOP นวัตวิถี สุดยอดของดี วิถีเมืองแพร่ ณ ลานข้างโฮมโปร สาขาแพร่ พร้อมด้วยนายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดแพร่, หัวหน้าส่วนราชการ, พัฒนาการอำเภอ 8 อำเภอ, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่, ประธานหอการค้าจังหวัดแพร่ และประชาชนชาวแพร่ ร่วมเป็นสักขีพยานในงาน

“OTOP นวัตวิถี สุดยอดของดี วิถีเมืองแพร่” นี้ จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ เป็นการรวบรวมสินค้าดีสินค้าเด่นของจังหวัดแพร่ เพื่อสนับสนุนหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี องค์กรสตรี และเครือข่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดแพร่ ให้เป็นที่รู้จักและถือเป็นเวทีที่ให้บุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้พบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งงานดีๆแบบนี้ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 20 – 23 กันยายน 2561 ณ ลานข้างโฮมโปร สาขาแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ของทุกวัน