ร่วมออกบูธ

0
112

ร่วมออกบูธ……รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการ นางจิตติมา ทองเล็ก รักษาราชการแทน ผอ.กองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยทีมงานศูนย์ส่งเสริมฯ มทร.ล้านนา ได้ร่วมออกบูธ งานมหกรรมการแนะแนวการศึกษาด้านคนพิการ ระดับภาคเหนือ ในงาน “เด็กพิการเรียนไหนดี64” ตอนปั้นฝันเป็นตัว เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาคนพิการ ในระดับอุดมศึกษา ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่