ประชุมร่างหลักสูตรการพัฒนานักบริหารองค์กรกีฬาระดับสูง…

0
162

วันที่ 16 พ.ย.63 เวลา 10.00 น. นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผอ. กกท.จ.เชียงใหม่ ร่วมจัดการประชุมจัดทำร่างหลักสูตรการพัฒนานักบริหารองค์กรกีฬาระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งมี ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ เป็นวิทยากร ที่ห้องประชุมเล็ก อาคารที่พัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่