โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดกิจกรรม MC FAMILY RUN 2020 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 ธันวาคม นี้

0
213

วันที่ 16 พฤศจิกายน 63 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แถลงข่าวสื่อมวลชนว่า โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2475 ตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต จุดมุ่งมั่นของโรงเรียน คือ การมุ่งให้มนุษย์เข้าถึงสัจธรรมโดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า โรงเรียนเพื่อองค์ปัญญานิรันดร์ ตลอดเวลากว่า 90 ปี เราสร้างศิษย์เก่าที่มีคุณภาพมารุ่นต่อรุ่น ที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม และประเทศชาติ

  ในวันที่ 6 ธันวาคม นี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมงานเดิน-วิ่งการกุศล ชื่อ MC FAMILY TEAM : MC FAMILY RUN โดยเป็นการเริ่มเฉลิมฉลองในโอกาสที่โรงเรียนจะเข้าสู่ปีที่ 90 ของการก่อตั้ง การจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมที่ไม่ใช่เพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียน ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนระดมทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอน SMART CLASSROOM ในทุกระดับชั้น นอกเหนือจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ดังคำกล่าวที่ว่า “A sound mind in sound body” “จิตใจที่ดีย่อมอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์”
ทางด้าน ภราดาวิทยา  เทพกอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเดิน-วิ่งการกุศล MC Family Run ครั้งที่ 1 เปิดเผยว่าที่มาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเริ่มต้นเฉลิมฉลองในวาระที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยจะครบรอบ 90 ปีของการก่อตั้งโรงเรียน โดยมีเป้าหมายความร่วมมือในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

เพื่อระดมทุนเป็นงบประมาณสำหรับพัฒนาด้านเทคโนโลยี และด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในทุกระดับชั้น ตามโครงการ MC SMART CLASSROOM เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ครู บุคลากร และประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายโดยการวิ่ง เพื่อสุขภาพ และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 89 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

การจัดการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1) ประเภท FUN RUN 5.8 กม.
2) ประเภท MINI RUN 10.8 กม.
3) ประเภท VIP RUN 1.8 กม. และ
4) ประเภท VIRTUAL RUN