พะเยาทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35

0
2981

จังหวัดพะเยาทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค 5 ระหว้างวันทั่ 20-21 กันยายน 2561 ณ บริเวณอาคารทำการ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยกำหนดให้นักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย