แม่โจ้จัดสัมมนา ประวัติศาสตร์มวย

0
126

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ จัดเวทีเสวนาทางวิชาการชำระประวัติศาสตร์มวยไทย พร้อมผลักดันให้เป็นมรดกโลก

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ เป็นประธานเปิดการเสวนาทางวิชาการชำระประวัติศาสตร์มวยไทย “ประเด็น: บทบาทของมวยไทยต่อการบริหารการพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะ” พร้อมผลักดันให้เป็นมรดกโลก ซึ่งทางวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ มูลนิธิบัญชาเมฆจัดขึ้น ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ ศูนย์พหุวัฒนธรรม และนวัตกรรมทางสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมวยและการกีฬาระดับสากล, ร้อยตรี สมบัติ บัญชาเมฆ (บัวขาว) นักมวยชื่อดังระดับโลก และว่าที่ร้อยโท ธีรวัฒน์ ยิ้วยิ้ม กรรมการผู้จัดการ บริษัทบัญชาเมฆ จำกัด ร่วมเสวนา โดยมี คุณสุทธิชัย หยุ่น เป็นผู้ดำเนินรายการ มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ณ ห้องประชุมนรสิงห์ ชั้น 2 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ กล่าวว่า “การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นอีกหนึ่งพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย และมวยไทยถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่มีบทบาทต่อการบริหารการพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะในหลายมิติ อาทิ มวยไทยในฐานะสินค้าทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวและการส่งออก บทบาทมวยไทยต่อเศรษฐกิจการกีฬา และเพื่อประโยชน์ทางวิชาการเกิดประโยชน์ในวงกว้าง วิทยาลัยบริหารศาสตร์ โดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารสาธารณะ จึงได้จัดโครงการเสวนาทางวิชาการเพื่อชำระประวัติศาสตร์มวยไทย ประเด็น: บทบาทของมวยไทยต่อการบริหารการพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะ ได้วิเคราะห์บทบาทของมวยไทย ชำระประวัติศาสตร์มวยไทยให้เห็นผลต่อการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับมวยไทยอันจะเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วน และพัฒนาอุตสาหกรรมมวยไทยสู่สากล”

นอกจากนั้นในเวทีการเสวนาครั้งนี้ ยังได้มีการชำระประวัติศาสตร์มวยไทย เพื่อหาแนวทางผลักดันสู่การเป็นมรดกโลก และในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งตรงกับวันมวยไทย ทางคณะทำงานจะเตรียมยื่นข้อเสนอต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อผลักดันให้มวยไทยเป็นมรดกโลก อาจจะผลักดันให้กีฬามวยไทยเป็นหนึ่งในกีฬาโอลิมปิกอีกด้วย