วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

0
157

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง………….เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายสักการะและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 ที่ห้องนิทรรศการ 1 อาคารอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่