บำเพ็ญกุศลศพ

0
166

บำเพ็ญกุศลศพ……………ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดม ศรีโยธา อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมในพิธีฯ ณ ศาลาสุพจน์-วรลักษณ์ ตียาภรณ์ อุทิศ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง เชียงใหม่