โปลิฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

0
212

โปลิฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่…………….อ.ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เป็นตัวแทนผู้บริหารวิทยาลัยฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 “โควตาเรียนฟรี&โควตา 2,000 บาท, 4,500 บาท และ 6,000 บาท / เทอม” เพื่อชี้แจงกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ของวิทยาลัยให้ทุกฝ่ายได้รับทราบ โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมรับฟังอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมอาคารนิกรพันธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่