อบรม

0
167

อบรม……………นายณรงค์ ปะมาละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน อ.หางดง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพประจำปี 2563 หลักสูตรการต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมมือให้กับกลุ่มแม่บ้านในตำบลสันผักหวาน