ลำพูนจัดงาน “ประเพณีสลากย้อม” ยิ่งใหญ่ หนึ่งเดียวในโลก พร้อมปล่อยขบวนแห่สุดอลังการ

0
4558

ลำพูนจัดงาน “ประเพณีสลากย้อม” ยิ่งใหญ่ หนึ่งเดียวในโลก พร้อมปล่อยขบวนแห่สุดอลังการ

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีปล่อยขบวนแห่งานประเพณี “สลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก” ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

นาย อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวถึง การจัดงานประเพณี “สลากย้อม” ประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2561 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย ถือเป็นประเพณีประเพณีหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และถือเป็นงานสำคัญของจังหวัดลำพูน ที่มีนักท่องเที่ยว และศรัธทาสาธุชนจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าสำหรับคำว่า “สลากย้อม” ก็คือการเรียกชื่อตามสิ่งของก็คือสลากของผู้หญิงคนนี้จะต้องตกแต่งสีสันให้สวยงามก็คือ ย้อมสีตรงปลายเรียวไม้ไผ่อย่างสวยงามหลากหลายสี ของใช้ที่นำมาแขวนก็จะต้องแต่งประดับย้อมสี เพื่อให้สมกับการทานครั้งยิ่งใหญ่ของผู้หญิง ในสมัยโบราณจะทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น มีเหตุผลดังต่อไปนี้คือ เปรียบเหมือนกับการบวชของผู้ชายที่ทำได้เพียงครั้งเดียว เพราะการทานสลากย้อมต้องบอกบุญกับญาติมิตร มีการเตรียมงานอย่างใหญ่หลวง เชิญชวนคนมารับเอาบุญรับอานิสงส์ด้วย ซึ่งการบวชของผู้ชายก็เหมือนกันทำได้เพียงครั้งเดียว สลากย้อมก็นำคติความเชื่อนี้มาเป็นต้นแบบ เชื่อว่าได้ทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต เพื่อเอาไว้ส่งเสริมบารมีในชาติหน้าภพหน้า เพราะเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ใช้การเตรียมงานร่วมเดือน

ลักษณะพิเศษของสลากย้อม คือ จะต้องนำประวัติของผู้หญิงที่มาเป็นเจ้าภาพมาแต่เป็นครรโลงเล่าตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้คนที่มาเที่ยวได้รับรู้ถึงประวัติของผู้ทานสลากย้อมก็เหมือนกับการเรียกขวัญ (ฮ้องขวัญ) พระนาคตามประเพณีล้านนาที่นำประวัติมาเล่าเป็นทำนองเทศน์ล้านนา เพื่อให้รู้ว่ากำลังจะทำความดีสละทุกอย่างเข้าร่มพระพุทธศาสนา

ด้าน นายอนันต์ สีแดง ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานลําปาง รับผิดชอบพื้นที่ลําปางและลําพูน กล่าวเพิ่มเติมว่างานประเพณี “สลากย้อม” ของจังหวัดลำพูน อยู่ในปฏิทิน และแผนงานท่องเที่ยวของททท.สำนักงานลำปาง ภายใต้กิจกรรม “9 มหัศจรรย์ล้านนาที่ลำพูน” โดยประเพณี “สลากย้อม” ถือเป็นมหัศจรรย์ที่ 9 ที่ทาง อบจ.ลำพูน สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ และ ททท.สำนักงานลำปาง ลำพูน ได้กำหนดเป็นปฏิทินท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาร่วมกิจกรรม และสามารถวางแผนการเดินทางได้ล่วงหน้า เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้าสู่จังหวัดลำพูนมากขึ้น  กระจายรายได้ กระจายพื้นที่  รวมถึงการเพิ่มวันพำนักเฉลี่ย และที่สำคัญสามารถตอบโจทย์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองได้อย่างดียิ่ง

Cr. ภาพ อบจ.ลำพูน