การแข่งขันกอล์ฟ Gymkhana Caddic Open 2018 ชิงโล่เกียรติยศพร้อมเงิน รางวัลกว่า 10,000 บาท

0
472

สมาคมสโมสรยิมคานาร่อนเทียบเชิญสนามกอล์ฟต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงร่วมดวลวงสวิง Gymkhana Caddic Open 2018 ชิงโล่เกียรติยศพร้อมเงิน รางวัลกว่า 10,000 บาท ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 Shot Gun Start เวลา 12.00 น.

นางใจรัก บุญวรากร ผู้จัดการทั่วไปเปิดเผยว่า ด้วยทางสมาคมสโมสรยิมคานาจะจัดการแข่งขันกอล์ฟ Gymkhana Caddic Open 2018 ขึ้นในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ที่ สนามกอล์ฟยิมคานาเชียงใหม่ Shot Gun Start เวลา 12.00 น. ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับพัฒนาการแค็ดดี้ในการแข่งขันและสร้างความสันพันธที่ดีระหว่างแค็ดดี้ท้องถิ่น และพร้อมกันนี้ทางสมาคมสโมสรยิมคานาได้ทำหนังสือเชิญสนามกอล์ฟต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงส่งนักกีฬามาร่วมแข่งขัน

โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้กำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องเป็นแค็ดดี้ของสนามนั้นๆเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นไม่จำกัดอายุค่าสมัครท่านละ 1,000 บาท รวมค่ากรีนฟรี แค็ดดี้และงานเลี้ยงสำหรับผู้ติดตามร่วมงานเลี้ยง 300 บาท/คน ซึ่งสามารถชำระค่าสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องกรีนฟี สมาคมสโมสรยิมคานาเวลา 16.00 น. -17.00 น.หมดเขตรับสมัครและชำระเงินวันที่ 22 ตุลาคม 2561

จัดแข่งขันจำนวน 18 หลุม แข่งขันแบบ Stroke Play หาแต้มต่อด้วย 36 System และคิดคะแนนด้วยวิธี Stable Ford ถ้าผู้แข่งขันมีคะแนนเท่ากันให้พิจารณาแต้มต่อที่น้อยกว่าหรือถ้าเท่ากันอีกให้พิจารณาจากในแต่ละหลุมย้อนหลังจากหลุม 18 ใช้กติกาแข่งขันของ USGA . R&A และ Local Rulcs อนุญาตให้เปลี่ยนลูกพัตต์บนกรีนได้

แบ่งกลุ่มในการแข่งขันกลุ่มละไม่เกิน 6 คน
รางวัลการแข่งขันชนะเลิศรับโล่พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท รองชนะเลิศรับโล่ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท อันดับ 3 รับโล่ พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท อันดับ 4 รับโล่ พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท อันดับ 5 รับโล่พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท และรางวัลบู้บี้(รองอันดับสุดท้ายของ Gross score)รับโล่เกียรติยศ