ชาวเชียงใหม่ ร่วมสวดวันชาติ เพื่อให้เกิดสิริมงคลกับแผ่นดิน

0
123

พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ที่พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีสติ ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ ไปได้ด้วยดี ตลอดจนเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนเพี่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ซึ่งในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ รวมทั้งเป็นวันพ่อแห่งชาติ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกันทั่วประเทศในทุกวันเสาร์ของแต่ละสัปดาห์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป จนถึงวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 รวมจำนวน 5 ครั้ง โดยบทสวดพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ มีความหมายเป็นการสอนใจประชาชนให้มีสติ ให้ตั้งมั่นในคุณงามความดี ไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตก็จะสามารถดำรงชีวิตบนความถูกต้องตามทำนองครองธรรม