เวทีโชว์กึ๋น

0
122

เวทีโชว์กึ๋น…………..ผู้สมัครชิงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนักวิชาการ ตัวแทนหน่วยงานหลายภาคส่วน ร่วมเวทีเสวนา พร้อมเผยนโยบายแก้ปัญหาหมอกควัน-ไฟป่า เมืองเชียงใหม่ โดยมีสถานีโทรทัศน์ Thai PBS. ร่วมดำเนินการถ่ายทอดสด ก่อนจะมีการเลือกตั้งนายกอบจ. และส.อบจ. ทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 โอกาสนี้มี ศิรภพ เจริญกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา วิทยาลัยฯโปลิฯ ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ให้การต้อนรับพร้อมนำคณาจารย์ นักศึกษา ประชาชนผู้สนใจร่วมรับฟังจำนวนมาก ณ ลานกิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่