รับมอบรูปปั้นในหลวง

0
103

รับมอบรูปปั้นในหลวง…………….คณะศิษย์เก่าโรงเรียนซินเซิง รุ่น 09 ร่วมมอบรูปปั้นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้แก่โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โดยมี นายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานกรรมการบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารโรงเรียนฯ ร่วมรับมอบ ณ ห้องเกียรติคุณ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง