สวัสดีปีใหม่

0
130

สวัสดีปีใหม่…………..อ.อุทัย ศรีสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ และคณาจารย์ เป็นตัวแทนผู้บริหารวิทยาลัยฯ มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้กับหน่วยทหารตำรวจที่ให้ความอนุเคราะห์กับวิทยาลัยฯ ด้านต่างๆ ด้วยดีเสมอมา ได้แก่ พ.อ.สุทธิพงศ์ งาเวียง ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 , พ.ต.อ อดุลย์ สิริสิทธินันท์ ผู้กำกับการกองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(ค่ายนเรศวรมหาราช) และคณะ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2564 เมื่อวันที่ผ่านมา